Gammadata Utbildnings Webshop » GammaNetTopLinks » Om Gammadata Education

Om Gammadata Education

Redan 1987 tog Gammadata fram sin första produkt för undervisning i fysik, en gammaspektrometer. Den kom till som en direkt konsekvens av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl som skapade ett stort intresse för studier av joniserande strålning. Idag, snart 30 år senare, levererar vi fortfarande nya versioner av vår GDM 10.Men idag är den långt ifrån ensam i vårt produktsortiment. Nu kan vi erbjuda mer än 5000 produkter till alla nivåer inom skola och utbildning och för hela det naturvetenskapliga området.

Vi på Gammadata har alltid haft vårt fokus på att hjälpa forskare och lärare att lösa sina mättekniska problem. För att lyckas med det krävs det mycket mer än ett gediget produktsortiment. Det krävs kompetent och engagerad personal som vill förstå just dina mätproblem och som är tillgängliga när du som kund behöver oss. Vi på Gammadata Education har själva jobbat som lärare och vi träffar dagligen nya ansikten runt om i Sveriges skolor som ger oss ny kunskap och nya utmaningar.

Gammadata Education är en del av Gammadata som har sitt huvudkontor i Uppsala och säljkontor i Norge, Finland. Vi är idag drygt 30 anställda varav 7 personer jobbar inom Gammadata Education.